הולוגרמה מעמד

התקנה במקום שייבחר

הסבר על אופן תפעול

זמינות 24 שעות לכל עניין

לא כולל גרפיקה ( גרפיקה מוכנה על ידי המזמין)

תוספת הכנת גרפיקה (תלוי סוג וזמן הכנה)

מחירים לא כוללים מע"מ

From:

$550

חלון הולוגרמה

התקנה במקום שייבחר

הסבר על אופן תפעול

זמינות 24 שעות לכל עניין

לא כולל גרפיקה ( גרפיקה מוכנה על ידי המזמין)

תוספת הכנת גרפיקה (תלוי סוג וזמן הכנה)

מחירים לא כוללים מע"מ

אפשרות להשכרה חודשית

אפשרות לקניית המוצר

From:

$399

MYKONOS

Click here to add your own content, or connect to data from your collections.

From:

$499